Parkering

Borettslaget eier ikke fortauet utenfor eller parkeringsplassene som er foran forretningen. Beboer parkering er i oppvarmet garasje. Besøkende må parkere på oppmerkede plasser og følge skiltingen.