Nyheter

Flytting av sted for årets generalforsamling

VARSEL OM NATTARBEID

Nattarbeidet i tidsrommet kl. 00.00 – ca. 01.00 natt til den 5.9.2018. I forbindelse med montering av bygningskrana på Linjegården vil Ø.M. Fjeld ha behov for et stort løft over Sørumsandvegen. Denne operasjonen vil pågå i ca. 30 min og det er av sikkerhetsmessige årsaker nødvendig å stenge trafikken. De har innhentet tillatelse fra Statens Vegvesen, men tillatelsen gjelder kun fra midnatt (i natt).

Mvh
Styret