Informasjon

Borettslaget har et styre bestående av tre medlemmer. Disse velges av Generalforsamlingen. Styreleder velges årlig, mens styremedlemmer velges for 2 år av gangen (en på valg hvert år).

Borettslaget har felles abonnement på kabel-TV og bredbånd fra Canal Digital. Alle leiligheter er utstyrt med en PVR-boks og minimumskonfigurasjon av bredbånd. Hver enkelt beboer kan selv bestille større bredbåndstilgang og/eller andre TV-kanaler direkte fra Canal Digital.

Strøm, varmtvannsforbruk og vann til oppvarming betales av den enkelte. Alle målere leses av automatisk hver time og fakturering skjer direkte fra leverandør av avlesing (for tiden BKK). Borettslaget er tilknyttet fjernvarme og alle leiligheter er utstyrt med radiatorer til oppvarming.

2009 var innflyttingsåret for leilighetene.
Vi er tilknyttet IN-ordning. Dette betyr at hver enkelt leilighet kan betale inn den til enhver tid gjenstående fellesgjeld. Minimumsbeløp for innbetaling er 50.000,- kroner, men det er ikke anbefalt å betale inn små beløp da det påløper ekstra kostnader med innbetalingen.

Vi er tilknyttet garantiordning slik at beboere ikke skal måtte betale «husleie» for eventuelt dårlige betalere.

Felleskostnadene (husleien) dekker utgifter til vaktmester, renhold i fellesområder (også garasjekjeller), belysning og oppvarming av fellesområder, friskluftanlegg tilknyttet hver enkelt leilighet, drift av heiser, Kabel-TV, minimumsabonnement på bredbånd, forsikring av felles eiendom (bygg), vann, kloakk, søppel og eiendomsskatt.